Εγγύηση ελαστικών

Η  ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ  Α.Ε., αντιπρόσωπος για την Ελλάδα των ελαστικών ΗΑΝΚΟΟΚ  και η ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., αντιπρόσωπος για την Β. Ελλάδα μέσω των μεταπωλητών τους που συμμετέχουν στην προωθητική αυτή ενέργεια, προσφέρουν στον κάθε αγοραστή-καταναλωτή 4 επιβατικών ή SUV ελαστικών HANKOOK, ΔΩΡΟ  τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν αντικατάστασης κάθε ελαστικού που αγόρασε,  αν αυτό υποστεί ζημία  τυχαία  και  μη επισκευάσιμη. Η ισχύς του δωρεάν προγράμματος αντικατάστασης είναι 12 μήνες ή 20.000 χλμ. όποιο συμβεί πρώτο και καλύπτει 100% την αξία ενός, δύο, τριών ή και τεσσάρων ελαστικών με την προϋπόθεση ότι η ζημιά  θα συμβεί   ταυτοχρόνως, από το ίδιο δηλαδή γεγονός, π.χ. πτώση σε λακκούβα κατά την οποία καταστρέφονται δυο ελαστικά ταυτόχρονα.Η εγγύηση αυτή είναι επιπρόσθετη της εγγύησης  του κατασκευαστή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τι θα κάνετε σε περίπτωση ζημιάς

Προσκομίζετε το ελαστικό  ή τα ελαστικά  που υπέστησαν ζημιά σε οποιοδήποτε κατάστημα συνεργάτη -μεταπωλητήελαστικών HANKOOK, που συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτόμαζί με αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας, αντίγραφο της απόδειξης αγοράς των ελαστικώνκαι την κάρτα εγγύησης που συμπληρώθηκε κατά την αγορά του ελαστικού, με τη σφραγίδα τουσυνεργάτη μεταπωλητή.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• Καλύπτονται οχήματα επιβατικά και SUV με ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ πινακίδες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

• Εξαιρούνται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για εκμίσθωση, χρονομίσθωση, ενοικίαση, σε αγώνες, σχολές οδηγών, ταξί, σε δημόσιες υπηρεσίες,εταιρικά,  αστυνομικά, πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα καθώς και οχήματα εφοδιασμένα με ελαστικά μικτής χρήσης ή εκτός δρόμου.

• Εξαιρούνται τα οχήματα που ανήκουν προσωρινά σε μια επιχείρηση με σκοπό την μεταπώλησή τους ή την επισκευή τους. 

• Δεν καλύπτονται από το παρόν πρόγραμματα ελαστικά runflat, τα χειμερινά καθώς και ελαστικά με υπόλοιπο βάθους πέλματος μικρότερο του δείκτη φθοράς (1,6mm).

• Εξαιρείται η ζημιά που προέρχεται από κακόβουλη ενέργεια του οδηγού-ιδιοκτήτη, ή τρίτου, π.χ. μαχαίρωμα , κλοπή αυτοκινήτου κλπ.

• Επίσης εξαιρείται η ζημιά από μηχανικές βλάβες, έλλειψηευθυγράμμισης, ελλιπή συντήρηση, τρακάρισμα καθώς και η ζημιά που προκλήθηκε κατά την διαδικασία τοποθέτησης του ελαστικού.

• Καλύπτονται ζημιές τυχαίες μη επιδιορθώσιμες, όπωςπ.χ. κτύπημα σε πεζοδρόμιο, λακκούβα, κόψιμο κλπ.

• Το παρόν πρόγραμμα αντικατάστασης ισχύει για ένα μόνο  ζημιογόνο συμβάν.

• Τα ελαστικά που αντικαθίστανται και  επανατοποθετούνται  θα είναι του ιδίου τύπου ή του αντίστοιχου νέου και  δεν θα  καλύπτονται από την εγγύηση αυτή.

• Η εταιρεία δεν καλύπτει οποιοδήποτε κόστος πέραν της αξίας του ελαστικού (όπως π.χ. κόστος επιστροφής, αποστολής και αντικατάστασης ελαστικού / κών).

• Ο τελικός καταναλωτής έχει την υποχρέωση να διατηρήσει την φορολογική απόδειξη που αποδεικνύει την αγορά των ελαστικών και να την επιδείξει όταν του ζητηθεί κατά την διαδικασία της αντικατάστασης του / των ελαστικού/κών.

• Η κάρτα εγγύησης εάν και εφόσον χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να παραδοθεί στον μεταπωλητή που κάνει την αντικατάσταση και εκείνος με τη σειρά του στην ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. ή στην ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

• Η ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.και η ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. διατηρούν κάθε δικαίωμα να μεταβάλλουν ή να καταγγείλουντους όρους του προγράμματος ή να το καταργήσουν όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατά την αγορά των ελαστικών θα ζητηθείαπό τον καταναλωτή να συμπληρώσει τα στοιχεία του και κάθε πληροφορία που αναφέρεται στην κάρτα, την οποία θα προσκομίζει στον συμβεβλημένο μεταπωλητή  όταν ασκεί το προνόμιο της δωρεάναντικατάστασης, μαζί με αντίγραφο άδειαςκυκλοφορίαςκαθώς και αντίγραφο της απόδειξης αγοράς των ελαστικών.

Η κάρτα εγγύησης του  καταναλωτή που ασκεί  το δικαίωμα αντικατάστασης θα αποστέλλεται στην ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ Α.Ε. ή στην ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., από τον μεταπωλητή. Το  κάθε αντικατασταθέν ελαστικό θα το παραδίδει ο μεταπωλητής στην εισαγωγική εταιρεία για έλεγχο.

Η ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ  Α.Ε.και η ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. δηλώνουν ότι τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή θα χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης και σε καμιά άλλη περίπτωση.

ΠΙΣΩ